ОНЛАЙН ЭЛСЭЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА


Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харъяа Билиг дээд сургууль 2014-2015 оны хичээлийн жилийн магистрын хөтөлбөрийн хаврын элсэлтийг Орон нутагт оршин суугаа иргэдэд зориулан зохион байгуулж байна. Та энэхүү цахим бүртгүүлийн системээр бүртгүүлээд, цаашид судлах Магистрын зэргийн сургалтыг онлайн хэлбэрээр судлах боломжоор хангагдана. Бүртгэлийн үр дүнд таны хүсэлтийг сургуулийн элсэлтийн комисс баталгаажуулах бөгөөд Магистрын сургалтын журамд заасныг дагуу сургалтыг зохион байгуулна. Жич: Онлайн сургалтад хамрагдах элсэгч нь сонгосон чиглэлээр бакалаврын зэргийн боловсролтой байх, дипломын голч оноо (GPA) 2.8 - аас дээш байх шаардлагатайг анхаарна уу.

2015-05-01 01:00

Буцах Бусад мэдээ