Оройн бакалавр, Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл

БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА:

2018.05.30-08.31-ны 22.00 цаг хүртэл явагдана.

Бүртгүүлэгчийн хэсэг

Регистрийн дугаараа оруулан ШАЛГАХ –г дарна уу